معنی و ترجمه کلمه umpire به فارسی umpire یعنی چه

umpire


داور( اصطلاح قديمى)،داور مانور،داورى عمليات ،سرحکم)hakam( ،سرداور،داور مسابقات ،حکميت ،داورى کردن
قانون ـ فقه : سرداور
بازرگانى : سرميانجى
ورزش : کمک داور
علوم نظامى : بازرس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها