معنی و ترجمه کلمه corporation به فارسی corporation یعنی چه

corporation


شرکت يا بنگاه داراى شخصيت حقوقى هيات اعضا انجمن شهر يا مامورين منتخب شهردارى ،شرکت ثبت شده ،شرکت سهامى ،گروهى از مردم( شرکت يا بنگاه )که داراى شخصيت حقوقى باشند
قانون ـ فقه : شرکت با مسئوليت محدود
بازرگانى : موسسه حقوقى ،موسسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها