معنی و ترجمه کلمه delayed action به فارسی delayed action یعنی چه

delayed action


وسيله با عمل تاخيرى ،تاخيرى
علوم نظامى : با ماسوره تاخيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها