معنی و ترجمه کلمه sight bill به فارسی sight bill یعنی چه

sight bill


برات ديدارى ،حواله ديدارى
بازرگانى : برات يا حواله ايکه در زمان ارائه قابل پرداخت ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها