معنی و ترجمه کلمه thin به فارسی thin یعنی چه

thin


تيم متوسط،باريک ،نزار،کم چربى ،کم مايه ،سبک ،رقيق و ابکى ،کم جمعيت ،بطور رقيق ،نازک کردن ،کم کردن ،رقيق کردن ،لاغر کردن ،نازک شدن ،کم پشت کردن
علوم مهندسى : رقيق کردن
ورزش : بسمت سيار و دور از ميله شماره 1 بولينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها