معنی و ترجمه کلمه to lock off به فارسی to lock off یعنی چه

to lock off


جدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها