معنی و ترجمه کلمه ارابه ارتشى به انگلیسی ارابه ارتشى یعنی چه

ارابه ارتشى

caisson

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها