معنی و ترجمه کلمه شخص مقتدر در جامعه به انگلیسی شخص مقتدر در جامعه یعنی چه

شخص مقتدر در جامعه

socialite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها