معنی و ترجمه کلمه فرسوده در اثر دریا به انگلیسی فرسوده در اثر دریا یعنی چه

فرسوده در اثر دریا

seaworn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها