معنی و ترجمه کلمه bring به فارسی bring یعنی چه

bring


اوردن ،رساندن به ،موجب شدن
قانون ـ فقه : اقامه کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها