معنی و ترجمه کلمه diving به فارسی diving یعنی چه

diving


غواصى ،اب اندازى
معمارى : غواصى
ورزش : شيرجه رفتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها