معنی و ترجمه کلمه فریاد خوش آمد مثل هالو و چطورى و همچنین به جاى آهاى به کار مى رود به انگلیسی فریاد خوش آمد مثل هالو و چطورى و همچنین به جاى آهاى به کار مى رود یعنی چه

فریاد خوش آمد مثل هالو و چطورى و همچنین به جاى آهاى به کار مى رود

hi

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها