معنی و ترجمه کلمه فقر به انگلیسی فقر یعنی چه

فقر

depauperation
destitution
indigence
penury
poverty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها