معنی و ترجمه کلمه wage earners به فارسی wage earners یعنی چه

wage earners


مزد بگيران
بازرگانى : حقوق بگيران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها