معنی و ترجمه کلمه حمام به انگلیسی حمام یعنی چه

حمام

bathhouse
bathroom
therm
turkish bath
washroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها