معنی و ترجمه کلمه جبر و تفویض به انگلیسی جبر و تفویض یعنی چه

جبر و تفویض

predestination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها