معنی و ترجمه کلمه داراى برگ در دو سوى برگدم به انگلیسی داراى برگ در دو سوى برگدم یعنی چه

داراى برگ در دو سوى برگدم

pinnate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها