معنی و ترجمه کلمه داراى پرانتز به انگلیسی داراى پرانتز یعنی چه

داراى پرانتز

dog eared

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها