معنی و ترجمه کلمه داراى پرانتز به انگلیسی داراى پرانتز یعنی چه

داراى پرانتز

dog eared


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها