معنی و ترجمه کلمه داراى ظاهر زیبا و فریبنده به انگلیسی داراى ظاهر زیبا و فریبنده یعنی چه

داراى ظاهر زیبا و فریبنده

specious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها