معنی و ترجمه کلمه علم ارزش ها به انگلیسی علم ارزش ها یعنی چه

علم ارزش ها

axiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها