معنی و ترجمه کلمه فاقد غلط و اشتباه به انگلیسی فاقد غلط و اشتباه یعنی چه

فاقد غلط و اشتباه

inerrancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها