معنی و ترجمه کلمه blind hole به فارسی blind hole یعنی چه

blind hole


سوراخ کور
علوم مهندسى : سوراخ مسدود
ورزش : سوراخ چمن که از فاصله معين ديده نمى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها