معنی و ترجمه کلمه what is he? به فارسی what is he? یعنی چه

what is he?


چه کاره است ؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها