معنی و ترجمه کلمه xerophyte به فارسی xerophyte یعنی چه

xerophyte


(گ.ش ).گياه زيست کننده در نواحى خشک و بى اب
زيست شناسى : گياه خشک زى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها