معنی و ترجمه کلمه فرزى به انگلیسی فرزى یعنی چه

فرزى

bolubility
celerity
volubility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها