معنی و ترجمه کلمه فرو برى به انگلیسی فرو برى یعنی چه

فرو برى

ingestion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها