معنی و ترجمه کلمه آبسه به انگلیسی آبسه یعنی چه

آبسه

abscess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها