معنی و ترجمه کلمه set at large به فارسی set at large یعنی چه

set at large


ازاد کردن ،ول کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها