معنی و ترجمه کلمه عجیب به انگلیسی عجیب یعنی چه

عجیب

eccentric
extravagant
funny
marvellous
marvelous
odd
queerish
rummy
strange
stupendous
tremendous
unco
unfamiliar
unfamiliarity
wonderful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها