معنی و ترجمه کلمه فیلم گذاشتن به انگلیسی فیلم گذاشتن یعنی چه

فیلم گذاشتن

load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها