معنی و ترجمه کلمه shop keeper به فارسی shop keeper یعنی چه

shop keeper


دکان دار،صاحب دکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها