معنی و ترجمه کلمه آب نمک که سرکه و شراب و ادویه به آن زده و گوشت ماهى را در آن مى خوابانند به انگلیسی آب نمک که سرکه و شراب و ادویه به آن زده و گوشت ماهى را در آن مى خوابانند یعنی چه

آب نمک که سرکه و شراب و ادویه به آن زده و گوشت ماهى را در آن مى خوابانند

marinade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها