معنی و ترجمه کلمه فائق به انگلیسی فائق یعنی چه

فائق

paramount
prevalent
transcendent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها