معنی و ترجمه کلمه non-ferrous metal به فارسی non-ferrous metal یعنی چه

non-ferrous metal


علوم مهندسى : فلز غيراهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها