معنی و ترجمه کلمه no smoking allowed به فارسی no smoking allowed یعنی چه

no smoking allowed


استعمال دخانيان ممنوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها