معنی و ترجمه کلمه فدا کردن به انگلیسی فدا کردن یعنی چه

فدا کردن

devote
give
immolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها