معنی و ترجمه کلمه general average به فارسی general average یعنی چه

general average


خسارت دريايى عمومى
بازرگانى : خسارت کلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها