معنی و ترجمه کلمه فسیل مانند به انگلیسی فسیل مانند یعنی چه

فسیل مانند

fossiliferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها