معنی و ترجمه کلمه glittery به فارسی glittery یعنی چه

glittery


درخشان ،پر تلالو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها