معنی و ترجمه کلمه glittery به فارسی glittery یعنی چه

glittery


درخشان ،پر تلالو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها