معنی و ترجمه کلمه explorer به فارسی explorer یعنی چه

explorer


سياح ،جستجوگر،مکتشف
معمارى : پوينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها