معنی و ترجمه کلمه فعالیت انتخاباتى کردن به انگلیسی فعالیت انتخاباتى کردن یعنی چه

فعالیت انتخاباتى کردن

electioneer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها