معنی و ترجمه کلمه فیوز به انگلیسی فیوز یعنی چه

فیوز

fuse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها