معنی و ترجمه کلمه exclusive or به فارسی exclusive or یعنی چه

exclusive or


ياى انحصارى
کامپيوتر : اپراتور بولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها