معنی و ترجمه کلمه generator impedance به فارسی generator impedance یعنی چه

generator impedance


مقاومت ژنراتور
علوم مهندسى : امپدانس ژنراتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها