معنی و ترجمه کلمه herbivora به فارسی herbivora یعنی چه

herbivora


گياه خواران ،جانوران علفخوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها