معنی و ترجمه کلمه herbivora به فارسی herbivora یعنی چه

herbivora


گياه خواران ،جانوران علفخوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها