معنی و ترجمه کلمه حساب غلط کردن به انگلیسی حساب غلط کردن یعنی چه

حساب غلط کردن

miscast
misreckon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها