معنی و ترجمه کلمه he made his money f. به فارسی he made his money f. یعنی چه

he made his money f.


پول خودرابه باد داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها