معنی و ترجمه کلمه یک جفت گیرى به انگلیسی یک جفت گیرى یعنی چه

یک جفت گیرى

monogyny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها