معنی و ترجمه کلمه super به فارسی super یعنی چه

super


: )adj &n.(اعلى ،بسيار خوب ،بزرگ اندازه ،عالى ،خوب ، : )pref(پيشوندى است بمعنى مربوط ببالا - واقع درنوک چيزى - بالايى - فوق - برتر -مافوق- ارجح - بيشتر و ابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها