معنی و ترجمه کلمه عنصر قابل اشتعال به انگلیسی عنصر قابل اشتعال یعنی چه

عنصر قابل اشتعال

pyrogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها